Λυκείου

Α΄ Λυκείου

 

 

 

 

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας

 

 

 

 

Άλγεβρα

3 ώρες

 

 

 

 

Γεωμετρία

2 ώρες

 

 

 

 

Φυσική

3 ώρες

 

 

 

 

Χημεία

2 ώρες

 

 

 

 

Έκθεση

2 ώρες

 

 

 

 

Αρχαία

2 ώρες

 

 

 

 

Σύνολο

14 ώρες

 

 

 

 

Β΄ Λυκείου

ΘΕΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας

Μαθηματικά Κατ.

3 ώρες

Μαθηματικά Κατ.

3 ώρες

Αρχαία Κατευθ.

4 ώρες

Άλγεβρα

2 ώρες

Άλγεβρα

2 ώρες

Λατινικά

2 ώρες

Γεωμετρία

3 ώρες

Γεωμετρία

2 ώρες

Έκθεση

2 ώρες

Φυσική Κατευθ.

2 ώρες

Φυσική Κατευθ.

3 ώρες

Αρχαία Γενικής

2 ώρες

Φυσική Γενικής

2 ώρες

Φυσική Γενικής

2 ώρες

Μαθηματικά Γεν.

4 ώρες

Χημεία Κατευθ.

2 ώρες

Χημεία Γενικής

1 ώρa

Φυσική Γενικής

2 ώρες

Χημεία Γενικής

1 ώρa

Έκθεση

2 ώρες

Χημεία Γενικής

1 ώρα

Έκθεση

2 ώρες

Αρχαία Γενικής

2 ώρες

 

 

Αρχαία Γενικής

2 ώρες

 

 

 

 

Σύνολο

19

 

17

 

17

Γ΄ Λυκείου

ΘΕΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας

Μαθηματικά Κατ.

4 ώρες

Μαθηματικά Κατ.

4 ώρες

Αρχαία Κατευθ.

5 ώρες

Φυσική Κατευθ.

3 ώρες

Φυσική Κατευθ.

3 ώρες

Νεοελληνικά Κείμενα

2 ώρες

Μαθηματικά Γενικής

1 ώρa

Μαθηματικά Γενικής

1 ώρa

Ιστορία Κατευθ.

2 ώρες

Φυσική Γενικής

1 ώρa

Ανάπτυξη Εφαρμογών

2 ώρες

Έκθεση

1 ώρa

Χημεία Κατευθ.

2 ώρες

Αρχές Διοίκησης

1 ώρa

Ιστορία Γενικής

1 ώρa

Βιολογία Κατευθ.

2 ώρες

Έκθεση

2 ώρες

Μαθηματικά Γενικής

1 ώρa

Βιολογία Γενικής

1 ώρa

Βιολογία

1 ώρa

Βιολογία

1 ώρa

Έκθεση

2 ώρες

Φυσική Γενικής

1 ώρa

Φυσική Γενικής

1 ώρa

Α.Ο.Θ.

2 ώρες

Α.Ο.Θ.

2 ώρες

Α.Ο.Θ.

2 ώρες

Σύνολο

18

 

17

 

16