Γυμνασίου


Α΄ Γυμνασίου

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας

Μαθηματικά

3 ώρες

Αρχαία - Γλώσσα

3 ώρες

Σύνολο

6 ώρες

 

 

 Β΄ Γυμνασίου

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας

Μαθηματικά

3 ώρες

Φυσική - Χημεία

3 ώρες

Αρχαία - Γλώσσα

3 ώρες

Σύνολο

9 ώρες

 

 

 Γ΄ Γυμνασίου

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας

Μαθηματικά

3 ώρες

Φυσική - Χημεία

3 ώρες

Αρχαία - Γλώσσα

3 ώρες

Σύνολο

9 ώρες